Darmowa dostawa już od 300 PLN
Nowości Sklep On Ona Dzieci O nas Voucher
Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolny sposób. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego rekomendujemy przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego w formie wiadomości elektronicznej na adres [email protected] zawierającego zdjęcia reklamowanego Towaru oraz następujące dane: - imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, miejscowość, poczta), - nr zamówienia, - wskazanie jakiego towaru dotyczy reklamacja, - wskazanie z jakiego powodu jest on reklamowany. Do reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, w tym o sposobie odbioru przez Sklep towaru od Klienta.